Friday, February 10, 2012


1. Nyatakan pengajaran yang terdapat dalam video di atas.

a)
b)
c)
d)
e)

No comments:

Post a Comment