Friday, February 3, 2012

LATIHAN 3

1.Isikan tempat-tempat kosong dengan Imbuhan dalam tiap-tiap ayat di bawah ini.

(di) (ter) (me) (pe) (ke)
(ber) (kan) (an) (lah) (kah)


i. Air teh ini tawar sebab tidak _______ bubuh gula.

ii. Saya sangat kasih_____ kepada orang tua itu.

iii. Timba itu ______jatuh ke dalam perigi.

iv. Dia ucap____ terima kasih kepada saya.

v. Katak itu telah _____lompat ke dalam kolam.

No comments:

Post a Comment