Friday, February 3, 2012

LATIHAN 1

1.Jali dan Jasni baik hati. ______ disukai oleh rakan-rakan.
A. Kita
B. Dia
C. Beliau
D. Mereka

2.Wahid ponteng sekolah. ______ didenda oleh guru disiplin.
A. Saya
B Dia
C. Aku
D. Mereka

No comments:

Post a Comment