Wednesday, February 8, 2012

LATIHAN 5

1. Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi dibawah.

a) Makan -

b) Bermain -

c) Sambil -

d) Mendengar -

e) Memasak -

No comments:

Post a Comment